Werkwijze

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • de duur van de behandelingen
  • de kosten van de behandelingen
  • alternatieve behandelingen

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de gezondheidsinformatie op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Kleine ingrepen bespreken we direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn. U kunt daarbij denken aan een eenvoudige gebitsreiniging of het plaatsen van een vulling. In verband met bepalingen over de zogenaamde ‘geneeskundige behandelovereenkomst’ wordt aanbevolen om bij meer uitgebreide behandelingen van tevoren aan te geven welke behandeling wordt voorgesteld en wat de kosten daarvan ongeveer zullen zijn. Hiervoor wordt dan, tegen het geldende tarief, een begroting c.q. behandelplan opgesteld. Als u instemt met de behandeling en hiervoor een afspraak maakt geeft u hiermee aan dat u kennis heeft genomen van de kosten van de behandeling. Het kan zijn dat tijdens de behandeling blijkt dat aanpassing van het behandelplan noodzakelijk is. Eventuele meerkosten zullen aan u worden doorberekend.

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. U kunt door ons worden verwezen naar andere praktijken voor onder meer Kaakchirurgie / Orthodontie / Implantologie.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw schriftelijk verzoek, bij voorkeur via e-mail, kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.