Eerste bezoek

Vóór uw eerste bezoek is het van belang dat wij beschikken over de tandheelkundige gegevens en eventuele röntgenfoto’s van uw vorige tandarts. Wij verzoeken u deze gegevens zelf op te vragen bij uw vorige tandarts en deze naar ons te (laten) sturen. Dit kan uw vorige tandarts doen via een apart beveiligd email adres: tandartsenpraktijkbossers@zorgmail.nl . Hierdoor is uw privacy gewaarborgd en wordt voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

U kunt bij het maken van uw eerste afspraak natuurlijk ook aangeven bij welke tandarts (de heer of mevrouw Bossers) u het liefste een afspraak wilt maken.

Tijdens uw eerste afspraak zal een gebitsonderzoek plaatsvinden. Ook kan het noodzakelijk zijn dat er röntgenfoto’s van uw gebit gemaakt worden om een goede indruk te krijgen van uw gebitssituatie. Zonodig worden er gebitsmodellen en een persoonlijk behandelplan en begroting gemaakt.

Uw algemene gezondheidstoestand kan ook voor ons van groot belang zijn. Gebruikt u medicijnen? Bent u onder behandeling of controle van een arts? Bent u in verwachting? Vertelt u het ons! Het kan nodig zijn dat hiermee rekening gehouden dient te worden bij een tandheelkundige behandeling.

Behandeling geschiedt uitsluitend volgens afspraak. Over het algemeen dient u dus voor een behandeling een aparte afspraak te maken. Het is voor ons namelijk meestal onmogelijk om bij de reguliere controleafspraak rekening te houden met een eventuele behandeling.

Wij verzoeken u wijzigingen van adres, persoonlijke gegevens of verzekeringsvorm aan ons door te geven, zodat wij steeds uw juiste gegevens voorhanden hebben.

Wij verzoeken u steeds uw afspraakkaart mee te brengen en eventuele verhindering voor een afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren aan ons door te geven, teneinde kosten voor gereserveerde tijd te vermijden. Indien een afspraak niet of niet tijdig is afgezegd, kan de vrijgevallen tijd in rekening worden gebracht, in redelijkheid van 0 tot 100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling.