Spoeddienst

Wat is een spoedgeval?

Niet alle klachten en problemen vallen onder de noemer “spoedgeval”!

Onhoudbare kiespijn, acute ontstekingen, een uitgeslagen of afgebroken tand door een ongeval en een nabloeding na tandheelkundige behandeling vallen wél onder de spoedgevallenregeling. Het gaat hier dus alléén om klachten waarvan de behandeling redelijkerwijs niet tot de volgende dag of tot na het weekend uitgesteld kan worden.

Bij een uitgeslagen tand is het belangrijk dat men zich binnen 1 uur na het ongeval onder behandeling stelt van de tandarts. Na deze periode is het meestal niet meer mogelijk om de tand terug te plaatsen. Bewaar een uitgeslagen tand bij voorkeur in de eigen mond, onder de tong of in de wang.

In geval van spoed of dringende ongemakken buiten onze openingstijden kunt u contact opnemen met de Tandartsenpost Eindhoven op telnr. 040-311 19 15.

Tussen 10 uur ’s avonds en 8 uur ’s ochtends is de tandartsenpost uitsluitend bereikbaar voor acute spoedgevallen, zoals ondraaglijke pijn, trauma of nabloedingen. Het adres van de tandartsenpost is: Aalsterweg 108, 5615 CJ Eindhoven.

Overige informatie is te vinden op www.tandartsenposteindhoven.nl

Bel altijd eerst voor een afspraak op 040-311 19 15.